Kolagenozy - Blog - EgzaminLEdK.pl

Tagi

Kolagenozy


Kolagenozy są grupą chorób autoimmunologicznych, w przebiegu których dochodzi do włóknikowej martwicy tkanki łącznej. Najczęściej występującymi kolagenozami są:

 1. Toczeń rumieniowaty
 2. Twardzina 
 3. Zespół Sjorgena


Do wspólnych cech powyższych jednostek chorobowych należą:

 • Występowanie postaci przejściowych między nimi (zespoły nakładania - tzw. overlap syndrome)
 • Współistnienie innych rozmaitych chorób tkanki łącznej
 • Występowanie rodzinne różnego typu CTD lub zaburzeń autoimmunologicznych

 

W jamie ustnej mogą się pojawić 2 charakterystyczne objawy kolagenoz:

1. Nadżerki i owrzodzenia błony śluzowej (pojawiają się już we wczesnym stadium choroby)

2. Suchość jamy ustnej - hiposekrecja gruczołów ślinowych


 

 

1) Toczeń rumieniowaty

 

Rzadka choroba autoimmunologiczna związana z tworzeniem kompleksów immunologicznych w krążeniu i odkładaniem się ich w narządach wewnętrznych i w skórze. Choroba przebiega w sposób uogólniony i występuje częściej u kobiet. Cechą charakterystyczną tocznia są okresy zaostrzeń oraz remisji. 

 

 1. Postać układowa SLE – zajęcie narządów wewnętrznych + ewentualne zmiany skórne 
 2. Postać skórna DLE – postać ogniskowa, przewlekła, bez zmian narządowych

 

 • Etiopatogeneza wieloczynnikowa (podkreślana jest rola czynników genetycznych) 
 • Cechą odróżniającą SLE od DLE jest wzmożone wytwarzanie autoprzeciwciał w postaci układowej. Przeciwciała są skierowane przeciwko różnym antygenom, głównie jądra komórkowego, co zależy od nadmiernej aktywności limfocytów B
 • W przebiegu SLE jest charakterystyczny defekt odporności późnej z obniżeniem liczby limfocytów, mimo zachowania aktywności interleukiny 2 oraz drastyczny spadek komórek NK, 
 • Bakteryjne i wirusowe czynniki zakaźne mogą spełniać rolę superantygenów, które prezentują antygeny limfocytom T pomocniczym, powodując ich aktywację oraz dodatkowo stymulują komórki B do wytwarzania przeciwciał

 

Postać układowa

 • Gorączka, zmiany na skórze i błonach śluzowych, narządach wewnętrznych
 • Zmiany zlokalizowane na skórze twarzy mają postać rumienia bez wyraźnego rogowacenia czy skłonności do bliznowacenia (często o charakterze motylkowym)
 • Często występują zmiany rumieniowo-krwotoczne paliczków paznokciowych
 • Mogą pojawiać się bóle stawowe, mięśniowe oraz ze strony węzłów chłonnych
 • Zmiany w obrębie narządów wewnętrznych: nerki, serce, opłucna, czasami OUN (psychozy, padaczki)
 • Może występować pokrzywka naczyniowa

 https://www.termedia.pl/dermatologia/Skorna-postac-tocznia-rumieniowatego-rekomendacje-lecznicze-PTD,30156.html

W jamie ustnej 

 • Klasycznie toczeń w jamie ustnej objawia się pod postacią krążka z  dobrze odgraniczoną strefą rumienia, zaniku lub owrzodzenia otoczoną białymi, odchodzącymi promieniście prążkami. 
 • Pęcherze, pęcherzyki, wtórne nadżerki i powierzchowne owrzodzenia są zazwyczaj niebolesne
 • Często zmiany w obrębie jamy ustnej wyprzedzają pojawienie się zmian na skórze
 • W odosobnionej postaci SLE charakterystyczny jest obraz wargi dolnej, w obrębie której może pojawić się  ognisko rumieniowe pokryte szarobiałymi łuskami zrogowaciałego nabłonka  à łatwo przechodzi w nadżerkę
 • Zmiany w obrębie jamy ustnej występują u  8-45% u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz 4-25% u pacjentów z toczniem rumieniowatym krążkowym
 • W przypadku tocznia układowego zmiany w jamie ustnej zazwyczaj ustępują pod wpływem systemowego leczenia immunosupresyjnego. W przypadku pacjentów z chorobą ograniczoną do skóry lub błony śluzowej jamy ustnej właściwymi lekami są stosowane miejscowo kortykosteroidy lub systemowe leki przeciwmalaryczne.


http://www.toczenforum.pl/toczen-jamy-ustnej/

Rozpoznanie:

 • Charakterystyczne zmiany skórne i narządowe
 • Odchylenia w badaniach hematologicznych: niedokrwistość hemolityczna z retykulocytozą, leukopenia <4000/mm3, limfopenia <100/mm3, trombocytopenia <100.000/mm3 i badaniach moczu: białkomocz >0,5 g białka na dobę lub obecność wałeczków w moczu
 • Przeciwciała przeciwjądrowe
 • Badania immunopatologiczne skóry zdrowej z miejsc odsłoniętych
 • Obniżenie poziomu dopełniacza

Różnicowanie: fotodermatozy (osutki świetlne), zapalenie skórno-mięśniowe, róża, liszaj płaski, rumień wysiękowo wielopostaciowy, leukoplakia
 

Postać skórna (DLE, SCLE)

 • Zmiany skórne obejmujące twarz, tułów, kończyny
 • Występują pod postacią krążkową (zmiany rumieniowo-obrzękowe z tworzeniem strupów bez bliznowacenia) lub postacią łuszczycopodobną
 • Zmiany w kształcie motyla występują symetrycznie na ocznych powierzchniach nosa i policzków
 • Wykwity mają charakter przewlekły z okresami zaostrzeń i remisji
 • Zwykle występują u kobiet po 40 roku życia

 

Patognomiczne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej (w 25% przypadków)

 • Obrzmienia czerwieni wargowej z ogniskami rumieniowymi pokrytymi złogami srebrzystych łusek i częste nadżerki ze skłonnością do krwawień
 • Na błonie śluz. zmleczałe ogniska zapalne z rumieniem na obwodzie, których środek zapada się tworząc pokrytą nalotem bolesną nadżerkę
 • Nadżerkom z czasem towarzyszą zagłębione blizny
 • Wykwity najczęściej lokalizują się na policzkach, wargach, dziąsłach
 • Na języku często postać pierścieniowa z centralnym zanikiem brodawek


Rozpoznanie:

 • Wykwity zapalne rumieniowe (twarz, tułów)
 • Nadwrażliwość skóry na światło słoneczne
 • Przewlekły przebieg
 • Obecność przeciwciał Ro/La
 • Badania immunologiczne skóry niezmienionej i histologiczne skóry ze mianami

 

Różnicowanie: zmiany polekowe, rumień wysiękowy wielopostaciowy, pęcherzyca, kandydiaza, leukoplakia i erytroplakia, liszaj płaski Wilsona, złuszczające zapalenie warg

 

 

Twardzina (Slerodermia)

 

Charakteryzuje się postępującym twardnieniem skóry tkanki podskórnej, mięśni i narządów wewnętrznych. Na początku objawia się obrzękiem, a następnie zanikiem tkanek. Do opisanych zmian dochodzi w wyniku kolagenizacji podścieliska łącznotkankowego. 

 • Etiopatogeneza: w większości przypadków stwierdzono występowanie w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych ANA oraz zaburzeń odporności komórkowej
  • 40-90%  przypadków wykrywane były przeciwciała ANA 
  • 43-06%  przypadków wykrywane były serologiczne markery łagodnej odmiany twardziny naczyniowej ACA przeciw  centromerowemu DNA
 • Za tłem autoimmunologicznym przemawia częste współistnienie twardziny z innymi chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty

 

1. Twardzina układowa – zajęcia narządów wewnętrznych + skóry  

2. Twardzina ograniczona tylko do skóry

 

Inne odmiany:

 • Twardzina z zajęciem całej skóry – rozpoczyna się stwardniałym obrzękiem szyi, twarzy, dystalnych powierzchni kończyn, tułowia. Ostatecznie obrzęk może zająć całą skórę. Charakterystycznym objawem występującym w tym rodzaju twardziny jest  objaw Raynauda, który objawia się  zwężeniem naczyń krwionośnych (zwłaszcza paliczków)  pod wpływem niskiej temperatury.


OBJAW RAYNAUDA

https://klinikaotco.pl/oferta/objaw-raynauda-diagnostyka-i-leczenie/

 

 • Twardzina typu naczyniowego – zmiany skórne występują na dystalnych częściach kończyn górnych i skórze twarzy
  • Rozpoczyna się objawem Raynauda,  który może wyprzedzać występowanie stwardnień i zaników o kilka lub kilkanaście lat
  • Odmianą jest Zespół Thieberga-Wissenbacha opisany jako CREST, charakteryzuje się nasilonymi zmianami naczyniowymi, odkładaniem wapnia, głównie w okolicy dużych stawów
  • Najbardziej charakterystyczne są teleangiektezje w zdrowej skórze i względnie łagodny, długotrwały przebieg

 

Objawy:

 • Okres wstępny: rumień i obrzęk błony śluzowej (często jest to  niezauważany okres)
 • Obrzmienie i zgrubienie przechodzi w fazę zaniku i stwardnienia – tkanki tracą swoją elastyczność.
  • Twarz przybiera postać maski, nos staje się cienki, wargi ulegają zwężeniu
  • Otwór ust jest zmniejszony i otoczony promienistymi bruzdami (u 67% ograniczone otwarcie ust)
  • Sinawy lub blady język, początkowo powiększony z widocznymi odciskami zębów. Następnie ulega zmniejszeniu i stwardnieniu, staje się sztywny, pozbawiony brodawek, o ograniczonej ruchomości w następstwie skrócenia wędzidełka języka
  • Fałd językowy ulega spłaszczeniu, łuki podniebienne są blade, silnie napięte o kształcie zbliżonym do linii prostej
  • Na języku i błonie śluzowej policzków występują liczne teleangiektezje 


https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/161333,twardzina-ukladowa

 • Patologiczne zmiany w obrębie przyzębia – spłycenie przedsionka, zwężenie strefy dziąsła właściwego, skrócenie wędzidełek warg à  większe gromadzenie złogów nazębnych o obniżona odporność na działanie miejscowych czynników drażniących
 • Ograniczenie ruchomości SSŻ, resorpcja wstępującej gałęzi żuchwy i obu jej wyrostków
 • Zanik i suchość błony śluzowej jamy ustnej

 

Rozpoznanie:

 • Zmiany narządowe i naczyniowe w obrazie klinicznym
 • Obecność 2 swoistych przeciwciał przeciwjądrowych: przeciw centromerom chromosomów (ACA) oraz  przeciw antygenowi jądrowemu topoizomerazie (Scl70)
 • Dodatkowej obecności markerów PM-Scl (przeciwciało Jo1)
 • Obecności wskaźników aktywności choroby (stężenie  rozpuszczalnego receptora IL-2 w krążeniu oraz pro peptydu kolagenu III)

 

Różnicowanie: dotyczy tylko okresu wczesnego, zaś choroba w pełnym rozwoju ma cechy bardzo charakterystyczne

 

 

Leczenie kolagenoz: 

 • Toczeń rumieniowaty -   w profilaktyce ważna jest ochrona przed promieniowaniem UV i UVB
 • Ciężkie przypadki – podawanie ogólne kortykosteroidów lub innych leków immunosupresyjnych (metotreksat, azatiopryna)
 • Terapia wspomagająca – bardzo dobra higiena z zastosowaniem płukanek antyseptycznych
 • Gdy leczenie ogólne nie przynosi efektów,  należy stosować miejscowe preparaty na bazie kortykosteroidów w postaci tabletek do ssania, aerozolu, płukanek, kremów lub maści: 2-4x/dzień
 • Korzystne efekty odniesiono używając leków przeciw malarii: hydroksychlorochinę i dapson
 • Zmiany w jamie ustnej często zainfekowane grzybiczo C. albicans – terapia przeciwgrzybicza 2-4 tyg.
 • Zmiany nadżerkowe należy różnicować ze zmianami lichenoidalnymi powstałymi przez stosowanie hydroksychlorochiny lub owrzodzeniami związanymi z podawaniem hydralazyny
 • W okresach zaostrzenia należy powstrzymać się od leczenia stomatologicznego

Strony źródłowe

Dorota Sikorska, Włodzimierz Samborski;  "Jama ustna w reumatologii"

Prof. Renata Górska;  "Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej"


Dowiedz się więcej na ten temat:

Rozwiąż pytania z LEKów powiązane z tym postem