Zaburzenia budowy anatomicznej zębów - Blog - EgzaminLEdK.pl

Tagi

Zaburzenia budowy anatomicznej zębów


Wady w budowie zębów mogą dotyczyć ich wielkości lub kształtu. Zazwyczaj występują w uzębieniu stałym, w uzębieniu mlecznym są spotykane sporadycznie.

MIKRODONCJA

Mikrodoncją nazywamy zmniejszenie wymiarów zęba. Często pomniejszony wymiar zębów wiąże się z zaburzeniem ich kształtu.


https://dacusdental.com/what-is-microdontia/

Mikrodoncja uogólniona – dotyczy wszystkich lub większości zębów

Mikrodoncja lokalna – dotyczy jednego lub kilku zębów

 

Warto wspomnieć o mikrodoncji względnej, kiedy wymiary zębów są prawidłowe lub nieznacznie pomniejszone, natomiast podstawa kostna jest nadmiernie rozwinięta. W takiej sytuacji zęby pozornie wydają się mikrodontyczne. 

 

 • Mikrodoncja częściej występuje u kobiet
 • Najczęściej dotyczy:
  • siekaczy bocznych szczęki 
  • zębów III trzonowych szczęki i żuchwy

 

 

Zespoły genetyczne, w których występuje:

 • Karłowatość przysadkowa
 • Zespół Downa
 • Dysplazja ektodermalna 

 

 

MAKRODONCJA 

Makrodoncją nazywamy zwiększenie wymiarów zębów. Powiększone wymiary zębów, często wiążą się z zaburzeniem ich kształtu.
Nie ustalono norm dotyczących wielkości zębów, dlatego za wielkozębie przyjęło się uważać zęby nieproporcjonalnie duże w relacji do podstaw szczęk.

 


http://www.thedentalarcade.com/blog/macrodontia/Makrodoncja uogólniona – dotyczy wszystkich lub większości zębów

Makrodoncja lokalna – dotyczy jednego lub kilku zębów

 

Makrodoncja  względna dotyczy przypadków prawidłowych lub nieznacznie powiększonych zębów, które są osadzone w pomniejszonej podstawie kostnej, w której doszło do zaburzenia wzrostu.

Makrodoncja rzekoma opisuje zęby dwoiste, które zostaną opisane w dalszej części wpisu.

 

 • Makrodoncja  częściej występuje u mężczyzn
 • Najczęściej dotyczy: 
  • siekaczy przyśrodkowych szczęki
  • kłów 
  • II przedtrzonowców
  • III trzonowców

 

 

Zęby makrodontyczne trzonowe i przedtrzonowe charakteryzują się powierzchnią   żującą z licznymi, głębokimi bruzdami, nieregularnymi guzkami oraz  krótkim korzeniem. Są zazwyczaj usuwane ze względu na skłonność do próchnicy i zaburzenia zgryzowe.

 

 Zespoły genetyczne, w których występuje:

 • Gigantyzm przysadkowy
 • Zespół Rabsona-Mendenhalla
 • Zespół KBG (makrodoncja siekaczy przyśrodkowych szczęki) 

 

 RHIZOMICRIA:

Zaburzenie polegające na pomniejszeniu wymiarów korzenia. Długość korzenia jest mniejsza niż długość korony zęba 

 

Głównie dotyczy:

 1. siekaczy przyśrodkowych szczęki
 2. II przedtrzonowców szczęki 

 

Zaburzenie to występuje często rodzinnie. 

Wśród pozostałych przyczyn jego występowania, wymienia się:

 • Osteoporozę
 • Dysplazję zębiny
 • Niedoczynność przytarczyc
 • Napromieniowanie
 • Zespół Turnera
 • Zespół Downa
 • Zespół Williamsa 

 

RHIZOMEGALIA:

Zaburzenie polegające na powiększeniu wymiarów korzenia. Długość korzenia jest większa niż długość korony zęba 

 

Zespoły w których występuje:

 • Zespół oczno-twarzowo-sercowo-zębowy (zaburzenie dotyczy konkretnie kłów)
 • Zespół Kinefeltera

 

  

 

ZABURZENIA KSZTAŁTU ZĘBÓW

 

ZĘBY DWOISTE –  zaburzenie budowy anatomicznej polegające na występowaniu wady kształtu, a czasami także wielkości zębów. Zaburzenia powstają  w stadium indukcji i proliferacji tworzenia listewki zębowej.

 

Częstość występowania:

 • Uzębienie mleczne 0,15 -1,6% 
 • Uzębienie stałe 0,1%

 

Brak predylekcji płciowej. Zęby dwoiste występują tak samo często u mężczyzn, jak i u kobiet.

 

Przyczyny:

 • Czynniki środowiskowe: stoczenia zawiązków, awitaminozy, hiperwitaminozę wit.A,  niezgodność grup krwi Rh, choroby układowe, choroby zakaźne, nadczynność przysadki
 • Czynniki genetyczne: cecha autosomalna recesywna lub dominująca o niewielkim stopniu penetracji; Zespoły: Cornelii de Lenge, Gorlina-Goltza, Silvera-Russella, Wolfa-Hirschhorna 

 

Spotykane są w każdym odcinku łuku zębowego, jednak najczęstszą ich lokalizacją jest odcinek zębów siecznych żuchwy.

 

Leczenie zachowawcze polega na zabezpieczeniu głębokich bruzd lakiem szczelinowym, leczeniu próchnicy i stosowaniu profilaktyki fluorkowej. W przypadkach, w których zęby dwoiste są przyczyną zaburzeń zwarcia , stosuje się korektę ich kształtu poprzez szlifowanie lub ekstrakcję i leczenie ortodontyczne.

 

Ich obecność w uzębieniu mlecznym zwiastuje zaburzenia kształtu lub wielkości zębów w uzębieniu stałym.

 

Wyróżniamy 3 postaci zębów dwoistych:

 1. Zęby zrośnięte
 2. Zęby zlane
 3. Zęby bliźniacze

 

 1. ZROŚNIĘTE (CONCRETI
 • Korzenie zębów połączone są cementem na całej ich długości lub tylko części
 • Zaburzenie powstaje po ukształtowaniu koron w czasie formowania korzeniu lub w okresie po uformowaniu korzeni
 • Na podstawie badania klinicznego i RTG widoczne są oddzielne korony, komory, kanały
 • Przyczyny: zniszczenie przegrody kostnej w trakcie rozwoju, przemieszczenie i stłoczenie zawiązków
 • Zęby zrośnięte są objawem patognomicznym dysplazji obojczykowo-czaszkowej


Endodontic management of a supernumerary tooth fused to the maxillary permanent lateral Incisor ; Avinash A Patil, Sanjana A Patil, Preeti K Dodwad


 

 1. ZLANE (CONFUSI)
 • Zaburzenie polegające na połączeniu 2 lub większej ilości zawiązków zębów w czasie, gdy ich korony nie są jeszcze zmineralizowane
 • Połączenie może być częściowe (tylko poprzez szkliwo) lub całkowite (przez szkliwo i zębina)
 • Na podstawie badania klinicznego i RTG:  odrębne kanały i komora lub  wspólna komora i wspólny kanał lub wspólna komora i odrębne kanały
 • Ich obecność nie musi wiązać się ze zmniejszeniem liczby zębów, ponieważ zębami zlanymi mogą być zęby nadliczbowe

 

 1. BLIŹNIACZE (GEMINATI)
 • Zaburzenie polegające na podziale jednego zawiązka w trakcie stadium formowania korony
 • Na podstawie badania klinicznego i RTG:  jeden korzeń, jeden kanał, jedna komora i jedna korona z bruzdą na powierzchni policzkowej 

 

 ZĄB WYNICOWANY (DENS EVAGINATUS)

Zaburzenie, które charakteryzuje się obecnością dodatkowych uwypukleń i guzków na policzkowych i podniebiennych zębów. Uwypuklenia mogą być zbudowane z samego szkliwa, ze szkliwa i zębiny lub ze szkliwa, zębiny i miazgi.
 • Częstość występowania: 1-4%  
 • Częściej występuje u kobiet
 • Częściej występuje w uzębieniu stałym 

 

Dodatkowe guzki najczęściej występują symetrycznie na zębach przedtrzonowych. Takie zęby nazywane są wówczas zębami Leonga.

Czasami można spotkać wynicowane siekacze i kły, gdzie uwypuklenia lokalizują się na powierzchni podniebiennej. Uwypuklony guzek na podniebiennej powierzchni siekaczy jest nazywany guzkiem szponowatym, tzw. talon caps.

 

Guzek Carabellego, który jest dodatkowym uwypukleniem na powierzchni podniebiennej I trzonowców szczęki, nie jest zaliczany do anomalii. Spowodowane jest to częstym występowaniem guzka Carabellego, który jest spotykany w  17-90% przypadków. W związku z powyższym, nie możemy go zaliczyć do grupy zębów wynicowanych.

 

Leczenie polega na zabezpieczaniu dodatkowych guzków kompozytem , aby zapobiec ich złamaniu. Dodatkowo stosuje się zabiegi profilaktyczne takie jak lakowanie i lakierowanie, które zabezpieczają ząb przed próchnicą. W niektórych przypadkach,  dodatkowe uwypuklenie należy oszlifować. Należy to robić z wyjątkową ostrożnością, gdyż we wnętrzu guzka może znajdować się miazga. 

 

Zespoły, w których występują zęby wynicowane:

 • Zespół Mohra
 • Zespół Strugea-Webera

 

 

ZĄB WGŁOBIONY (DENS IVAGINATUS) – tzw. Ząb Saltera / „Ząb w zębie„

Zaburzenie, które charakteryzuje się obecnością wpukleń szkliwa i zębiny do wnętrza zęba.Magdalena Kępisty, Małgorzata Staszczyk, Anna Jurczak;  Leczenie endodontyczne zębów wgłobionych – doświadczenia własne

Najczęściej dotyczy

 • Siekaczy bocznych szczęki = 6,5%
 • Siekaczy przyśrodkowych szczęki
 • Kłów szczęki

 Częstość występowania: 0,04 – 10%

 

Klasyfikacja wg Oehlers:

 1. Ślepo zakończone wgłobienie tkanek w obrębie korony zęba
 2. Wgłobienie tkanek przekraczające granicę szkliwno-cementową, które ślepo kończy się w korzeniu
 3. Wgłobienie tkanek obejmujące koronę i korzeń, łączące się z kanałem korzeniowym lub tworzące drugi otwór wierzchołkowy

 

Objawy wgłobienia: 

 • głęboki otwór ślepy
 •  szeroka korona
 • beczkowaty/ stożkowaty kształt
 •  wcięcie na brzegu siecznym z bruzdą na powierzchni wargowej
 • dołek na powierzchni językowej
 •  uwypuklona szyjka na powierzchni podniebiennej

 

Na zdjęciu RTG może być widoczne wpuklenie linii szkliwno-zębinowej do kanału lub komory. Wpuklenie może sięgać wierzchołka korzenia lub tworzyć „pseudokanał” zakończony własnym otworem w okolicy wierzchołka korzenia. Ponadto korzeń zęba jest często skrócony, a morfologia kanałów nieprawidłowa. Często są obserwowane ogniska osteolityczne w okolicy okołowierzchołkowej.


Strony źródłowe

Prof. dr n. med. Leszek Kryst, Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk;  Współczesna stomatologia wieku rozwojowego

Prof. dr hab. n. med. Irena Karłowska; Zarys współczesnej ortodoncji


Dowiedz się więcej na ten temat:

Rozwiąż pytania z LEKów powiązane z tym postem